lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7906 วันที่ทำการจัดส่ง :1 วันที่ผ่านมา
26 พ.ค. 2560 23:31 น.
วิธีการจัดส่ง :เฉพาะสั่งซื้อโทรศัพท์ Xiaomi ทุกรุ่น, แบตเตอรี่สำรอง และ Mi Credit ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย
1578329953*30 credits
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7900 วันที่ทำการจัดส่ง :1 วันที่ผ่านมา
26 พ.ค. 2560 23:27 น.
วิธีการจัดส่ง :เฉพาะสั่งซื้อโทรศัพท์ Xiaomi ทุกรุ่น, แบตเตอรี่สำรอง และ Mi Credit ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย
1600318790*30 credits
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7919 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
25 พ.ค. 2560 17:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7918 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
25 พ.ค. 2560 17:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7920 วันที่ทำการจัดส่ง :2 วันที่ผ่านมา
25 พ.ค. 2560 17:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7917 วันที่ทำการจัดส่ง :3 วันที่ผ่านมา
25 พ.ค. 2560 12:27 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7913 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
23 พ.ค. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7914 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
23 พ.ค. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7911 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
23 พ.ค. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :เฉพาะสั่งซื้อโทรศัพท์ Xiaomi ทุกรุ่น, แบตเตอรี่สำรอง และ Mi Credit ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7912 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
23 พ.ค. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7915 วันที่ทำการจัดส่ง :4 วันที่ผ่านมา
23 พ.ค. 2560 17:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7910 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
23 พ.ค. 2560 08:49 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
SSAN000033723
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7904 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
22 พ.ค. 2560 16:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7905 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
22 พ.ค. 2560 16:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7907 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
22 พ.ค. 2560 16:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7909 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
22 พ.ค. 2560 15:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7908 วันที่ทำการจัดส่ง :5 วันที่ผ่านมา
22 พ.ค. 2560 15:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7901 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2560 18:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7899 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2560 11:30 น.
วิธีการจัดส่ง :เฉพาะสั่งซื้อโทรศัพท์ Xiaomi ทุกรุ่น, แบตเตอรี่สำรอง และ Mi Credit ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7894 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
15 พ.ค. 2560 18:32 น.
วิธีการจัดส่ง :เฉพาะสั่งซื้อโทรศัพท์ Xiaomi ทุกรุ่น, แบตเตอรี่สำรอง และ Mi Credit ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย
1600318790*30 credits
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7895 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 พ.ค. 2560 13:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7896 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 พ.ค. 2560 13:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7897 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
12 พ.ค. 2560 13:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7893 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
9 พ.ค. 2560 17:05 น.
วิธีการจัดส่ง :เฉพาะสั่งซื้อโทรศัพท์ Xiaomi ทุกรุ่น, แบตเตอรี่สำรอง และ Mi Credit ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7892 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
9 พ.ค. 2560 17:05 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7888 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
8 พ.ค. 2560 17:48 น.
วิธีการจัดส่ง :เฉพาะสั่งซื้อโทรศัพท์ Xiaomi ทุกรุ่น, แบตเตอรี่สำรอง และ Mi Credit ฟรีค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7887 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
8 พ.ค. 2560 17:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7885 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
8 พ.ค. 2560 17:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7886 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
8 พ.ค. 2560 17:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :7890 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
8 พ.ค. 2560 17:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 5808 พัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

095-6655596
facebooktwitter

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top